top of page

Avbokningsregler & avbokningsformulär

Konsumenter har ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, varvid en konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte till övervägande del kan hänföras till vare sig deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet:


----------------------
A. Avbokningsregler
----------------------

Ångerrätt
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl.
Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utnämnd tredje part som inte är transportör tog det sista godset i besittning.
För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss (Arthro-Medican Ltd, 61,Arch.Makarios III Avenue, CY-6017 Larnaca Tel.: +49 8531-248 15 74 , e-post: info@arthromedican.com) via medel av ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post) som informerar dig om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, även om detta inte är obligatoriskt.
För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse
Om du säger upp detta avtal kommer vi att återbetala till dig alla betalningar som tagits emot från dig, inklusive leveranskostnader (förutom extra kostnader som beror på att du väljer en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans som vi erbjuder) som ska återbetalas omedelbart och kl. senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter till följd av denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först.
Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om din uppsägning av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har gått ut.
Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du ansvarar endast för eventuell värdeförlust på varan om denna värdeförlust beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Allmän information
1) Undvik skador och kontaminering av varorna. Vänligen skicka tillbaka varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. Använd vid behov skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, se till att det är tillräckligt skydd mot transportskador med lämplig förpackning.
2) Vänligen skicka inte tillbaka varorna till oss fraktfritt.
3) Observera att ovan nämnda siffror 1-2 inte är en förutsättning för att ångerrätten effektivt ska kunna utövas.

--------------------
B. Uppsägningsformulär
--------------------
Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.

Arthro-Medican Ltd - Depå + leverans
Kurallee 16 / Rieger
94072 Bad Füssing
Tyskland
E-post: info@arthromedican.com
Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)
__________________________________________________
__________________________________________________
Beställd den (*) ____________ / mottagen den (*) __________________
__________________________________________________
Namn på konsument(er)
__________________________________________________
Adress till konsumenten(erna)
______________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för pappersavisering)
____________________
Datum
(*) Stryk det som inte är tillämpligt

bottom of page